Lönsamhetsutveckling

 

Förbättra ditt resultat!

 

All företagsekonomisk verksamhet innebär stort ekonomiskt ansvar för ledning och anställda t ex:

 

–      Verka inom de lagar och förordningar som samhället fastställt

 

–      Skapa trygghet för samtliga anställda

 

–      Uppfylla ägarnas krav på avkastning av insatt kapital

 

–      Fullgöra de förpliktelse som företaget har mot sina långivare

 

För att ett företag ska kunna uppfylla dessa krav är det nödvändigt att verksamheten drivs med god lönsamhet.

 

Av våra konsulter får du ett verktyg för systematiskt och stegvis resultatförbättring. Arbetet med lönsamhetspyramiden ger dig:

 

–      Nyckeltal för resultatförbättringar

 

–      Förmågan att snabbt kunna analysera ditt företags resultat

 

–      Förmågan att se hur ditt företags olika delar påverkar varandra och därmed den totala lönsamheten

 

–      Åtgärder för resultatförbättringar

 

 

Kontakta oss redan idag för en närmare prisinformation info@isokonsult.se