Frågor & svar ISO certifiering

Vad är ISO certifiering?

En extern kontroll av att företagets förbättringsarbete och efterlevnad av ställda uppfyller kraven i ISO standarder.

Varför ISO certifiering?

För att påvisa ett förbättringsarbete och visa efterlevnad av ställda krav.

Vad innebär ISO certifiering enligt enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ISO 45001?

Att företagets ledningssystem är godkänt av ett externt kontrollorgan.

Finns det flera olika ISO certifieringsstandard?

Det finns runt 22 000 ISO standarder.

Vem ger ut ISO certifikat?

Ett godkänt/ackrediterat certifieringsorgan. Swedac håller ett register över ackrediterade företag

Indraget ISO certifikat – vad gör man då?

Åtgärdar avvikelserna och går på ny certifiering efter dialog med certifieringsorganet.

Hur blir man certifierad?

Här kan du läsa de olika stegen som ni behöver gå igenom.