Hur blir man ISO certifierad?

Företag och organisationer kan ISO-certifieras med olika standarder. Certifieringen genomförs av godkänt/ackrediterat certifieringsorgan. De gör en kontroll av att företagets förbättringsarbete och efterlevnad sker enligt ställda krav utifrån ISO standarder.

Projekt inför ISO certifiering bör genomföras med följande faser och steg.

 1. Fas steg 1-7

  1 Analys av befintligt ledningssystem (GAP)
  2 Sammanställning av befintliga rutiner
  3 Intressent- och omvärldsanalys/Riskanalys
  4 Arbetsmöten internt 1-6 med genomgång/beslut
  5 Konstruera rutiner, blanketter och mallar
  6 Utbildning av medarbetare
  7 Överlämning av system

 2. Fas steg 8-11

  8 Genomföra internrevision
  9 Genomföra ledningens genomgång
  10 Extern certifieringsrevision steg 1
  11 Extern certifieringsrevision steg 2

 

Det kan vara tidskrävande att få allt på plats inför ISO certifiering. Som ISO certifieringskonsult kan jag hjälpa er hela vägen.

Jag träffar dig gärna och ser över dina behov och svarar på frågor.

Kontakta mig redan idag – du kan fråga mig om allt och vi stöttar dig hela vägen fram till certifiering.

Viveca Ring ISO konsult
[email protected]
070-736 10 89