Integrerat ledningssystem

Enkelt och effektivt ledningssystem som verkligen fungerar i praktiken

Ett webbaserat, effektivt och användarvänligt integrerat ledningssystem är ett verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom att använda ett effektivt ledningssystem som ryggraden i er verksamhet får ni nöjdare kunder, bättre miljöprestanda och en säkrare arbetsmiljö. Vårt ledningssystem ger er verksamhet det stöd och den struktur som behövs för att ni ska kunna utvecklas och utnyttja er fulla potential.

Vi har sedan 1993 arbetat fram och löpande utvecklat både ett integrerat ledningssystem och separata ledningssystem för ISO 9001, 14001 och 45001. Alla våra ledningssystem har genomgått certifiering mot alla standarder samt inspektioner av Arbetsmiljöverket.

Tillsammans med våra konsulter får ni ett enkelt och effektivt ledningssystem som verkligen fungerar.

Med ett webbaserat ledningssystem (WLS) kommer en ny medarbetare in i sin arbetsuppgift snabbare, samtidigt som man ger alla medarbetare bättre förutsättningar att göra rätt i varje situation. I vårt WLS ingår även ett kalkyleringsverktyg för riskhantering.

När vi bygger ledningssystem ser vi samtidigt till att våra kunder har koll på och följer föreskrifterna för den systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hos oss får ni allt ni behöver under samma tak!

Kontakta oss redan idag för närmare prisinformation [email protected]