Utbildningar ledningssystem och ISO standarder

Förstå, tolka och använd standard inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

ISO 9001 och ISO 14001 och ISO 45001

En av våra viktigaste uppgifter ser vi i att lära ut vårt unika kunnande. Att vi har tung juridisk kompetens och är experter på ledningssystem, kvalitet och miljö räcker inte utan vi vill även att du ska förstå hur det fungerar. Då får vi ett ännu bättre och mer effektivt samarbete. Och du känner dig tryggare. Därför erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Läs mer om de olika områdena nedan.

Intern revision

Intern revision är ett centralt verktyg för en verksamhets förbättringsarbete och kräver duktiga och utbildade internrevisorer. De behöver god kunskap om ISO-standardernas krav och hur dessa kan appliceras på verksamheten för att kunna förbättra. Vi har den kunskapen och delar gärna med oss.

Miljö

Genom ett systematiskt miljöarbete kan ditt företag förbättra både för miljön och för er själva genom minskat slöseri, minskad risk för olyckor och genom att säkerställa att ni har full kontroll på den miljölagstiftning just ni berörs av. ISO Konsult ger dig verktygen och kunskapen att ta ert miljöarbete till en ny nivå.

Arbetsmiljö

Alla arbetsgivare är enligt svensk lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. ISO Konsult har många års erfarenhet av att bygga, förbättra och integrera system för arbetsmiljöarbete. Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att lyckas med ditt arbetsmiljöarbete genom att ta del av den kunskap, erfarenhet och de verktyg inom systematiskt arbetsmiljöarbete som vi byggt upp.

Tolkning av krav

Att läsa och förstå ISO-standardernas krav kräver en del övning. Tillsammans går vi igenom ISO-standarderna, förklarar hur ni ska tolka och tillämpa dess krav i praktiken. Genom att använda oss av ert ledningssystem som underlag får ni en bra grund för ert fortsatta systematiska ledningsarbete. Det svåra kommer kännas enklare.