Kravutredning – kvalitetssäkring

Snabba resultat utan slarv

Myndigheter, kommuner, kunder och massmedia ställer allt större krav på företags redovisning av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Att på egen hand skaffa sig ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö & arbetsmiljö (som klarar kraven på certifiering mot ISO standarder), och som samtidigt uppfyller de krav som ställs i författningar, upplevs av många som krångligt och arbetsamt.

Men med ISO-Konsult blir det enkelt och begripligt. Genom att använda er av vår kunskap och erfarenhet blir arbetet med ert ledningssystem kostnadseffektivt och ger snabbt resultat.

Vi har även ledningssystem som är specialanpassat för hälso- & sjukvårdsområdet och uppfyller Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vi ser till att du känner dig trygg i ditt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.