Kvalitetssäkring

Snabba resultat utan slarv

Myndigheter, landsting, patienter och massmedia ställer allt större krav på redovisning av kvalitet, miljö och patientsäkerhet. Att på egen hand skaffa sig ett fungerande ledningssystem för kvalitet, miljö & arbetsmiljö (som klarar kraven på certifiering mot ISO standarder), och som samtidigt uppfyller de krav som ställs i författningar, upplevs av många som krångligt och arbetsamt.

Men med ISO-Konsult blir det enkelt och begripligt. Genom att använda er av vår kunskap och erfarenhet blir arbetet med ert ledningssystem kostnadseffektivt och ger snabbt resultat. Vi ser till att du känner dig trygg i ditt kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsarbete.

Vårt ledningssystem är specialanpassat för hälso- & sjukvårdsområdet och uppfyller Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.