Tjänster

Helhetssyn ger effektivitet och kvalitet

Vi är er samarbetspartner när det gäller arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med dokumenterad metodik genomförs effektivitetsförbättringar i din verksamhet och era processer. Vi utgår ifrån en helhetssyn på strategi och förbättringsarbete. Genom att använda dig av våra färdiga lösningar förenklar och effektiviserar vi ditt arbete. Du kommer snabbt igång och kan snart fokusera mer på att driva din verksamhet än att fastna i fel arbetsuppgifter.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt på [email protected] för att höra vad vi kan göra för dig och din verksamhet.

Våra tjänster

Integrerat ledningssystem


Ett webbaserat, effektivt och användarvänligt integrerat ledningssystem är ett verktyg som förenklar arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LÄS MER

Kvalitetssäkring


Myndigheter, kommuner, kunder och massmedia ställer allt större krav på företags redovisning av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbetet.

LÄS MER

Utbildningar


En av våra viktigaste uppgifter ser vi i att lära ut vårt unika kunnande. Att vi har tung juridisk kompetens och är experter på ledningssystem, kvalitet och miljö räcker inte utan vi vill även att du ska förstå hur det fungerar.

LÄS MER

Lagtjänst


Lagstiftningen inom civil-, miljö- och arbetsmiljöområdet är omfattande och nya krav tillkommer löpande. Vi hjälper er att identifiera, bevaka och kontrollera att ni uppfyller lagkraven i er verksamhet.

LÄS MER

GDPR


Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, omfattar alla företag och organisationer. Genom vårt samarbete med Datakollen.se hjälper vi er att inventera personuppgiftshanteringen i företaget och att kontrollera att ni uppfyller lagkraven i er verksamhet.

LÄS MER